EXAM CARD (परीक्षा पत्र )
Enter Formno/Application ID :  
Enter Mobile No :  

नोट :-उमेदवारांने परीक्षेला येतांना प्रवेश पत्र सोबत शासन मान्य असणारे स्वत: चे अजून एक मूळ photo ID Proof व एक झेरॉक्स प्रत आणावी, सदर लेखी परीक्षा प्रवेशपत्रात तांत्रिकचुकी मुळे फोटोग्राफ नसणे, स्वाक्षरी नसणे ई. त्रुटि असल्यास मूळ व शाक्षांकीत दस्तावेज व ऑनलाइन भरलेला अर्जाची प्रिंटआऊट सह दिनांक 08/09/2016 रोजी सकाळी १०.०० वा आस्थापना शाखा,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अमरावती येथे उपस्थित रहावे. अन्यथा अशा उमेदवारास परीक्षेस बसू दिले जाणार नाही.EXAM DETAILS :- तलाठी वाहनचालक
Exam Date : 11-09-2016 Exam Date : 11-09-2016
Exam Time : 11.00 AM TO 1.00 PM Exam Time : 3.00 PM TO 4.00 PM